ඩොලර් බිලියන 7.1 ක ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම

ඩොලර් බිලියන 7.1 ක ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම

ඩොලර් බිලියන 7.1 ක ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වෛරී ණය දෙන්නන් රට සමඟ සම්බන්ධ වන්නේ කෙසේද සහ ඔවුන් නිල කමිටුවක් පිහිටුවන්නේද නැතහොත් ද්විපාර්ශ්වික සාකච්ඡාවල නියැලෙන්නේද යන්න තවමත් රජයට දැනුම් දී නොමැති බව මහ බැංකු අධිපතිවරයා පැවසයි.

සිය දේශීය ණය හිමියන් සමඟ ණය ප්‍රතිනිර්මාණයක් අවසන් කිරීමෙන් පසු මැයි මාසයේදී චීනය, ඉන්දියාව සහ පැරිස් ක්ලබ් ජාතීන් ඇතුළු විදේශීය ණය හිමියන් සමඟ විධිමත් ලෙස ණය සාකච්ඡාවල යෙදීම අරමුණයි.

“එය තීරණය කිරීම ණය හිමියන්ට භාරයි. එක් වේදිකාවක් තිබේ නම් අපි සතුටු වෙමු, එය සාකච්ඡා කිරීමට සහ තොරතුරු බෙදා ගැනීමට පහසු වනු ඇත” මහ බැංකු අධිපති නන්දලාල් වීරසිංහ මහතා පැවසීය.

Share this: