ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්ගේ ලිංගික අපයෝජනය

ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්ගේ ලිංගික අපයෝජනය

1996 දී උපදේශන තීරු රචක ඊ. ජීන් කැරොල් ලිංගික අපයෝජනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් වගකිව යුතු බවට ජූරි සභාවක් විසින් අඟහරුවාදා තීරණය කර ඇත.

නඩු විභාගයේ පළමු දිනයේ නිව්යෝර්ක් නගරයේ ෆෙඩරල් උසාවියේදී තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී. ජූරි සභිකයන් කැරොල් දූෂණයට ලක් වූ බවට කරන ලද ප්‍රකාශය ප්‍රතික්ෂේප කළ නමුත් ට්‍රම්ප් ලිංගික අපයෝජනයට සහ කැරොල්ගේ චෝදනා ප්‍රසිද්ධියට පත් කිරීමෙන් පසුවය.

Share this: