ඩෙංගු වැළැක්වීමේ මෙහෙයුම්

ඩෙංගු වැළැක්වීමේ මෙහෙයුම්

ඩෙංගු මර්දන කාර්ය සාධක බලකාය සමඟ එක්ව ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහන් අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස ජනාධිපති ලේකම් සමන් ඒකනායක සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට උපදෙස් ලබාදී තිබෙනවා.

ඒ අනුව ඩෙංගු ව්‍යාප්තිය මැඩලීම සඳහා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පුළුල් වැඩසටහනක් දිවයින පුරා දියත් කර ඇති බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය (PMD) පවසයි.

ජාතික ඩෙංගු මර්දන ඒකකයේ අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය නලින් ආරියරත්න මහතා පසුගිය වසරේ මුල් කාර්තුවේ සිට මේ දක්වා ඩෙංගු රෝගීන් 2000ක පමණ වැඩිවීමක් වාර්තා කර ඇති අතර එය 2023 දක්වා වර්ධනය වී ඇත. ජුනි සහ ජූලි මාසවල වාර්තා වූ රෝගීන් 11,000 ක වාර්තාව. මේ වසරේ එවැනි තත්ත්වයක් ඇති නොවීමට සෞඛ්‍ය බලධාරීන් දැඩි කැපවීමෙන් ක්‍රියා කරයි.

Share this: