ඩෙංගු මර්දනය සතියක්

ඩෙංගු මර්දනය සතියක්

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු රෝගය ව්‍යාප්ත වීම පාලනය කිරීම සඳහා ජාතික මදුරු මර්දන සතියක් ප්‍රකාශයට පත්කර තිබේ.

අද සිට අප්‍රේල් පළමු වැනි දින දක්වා දීපව්‍යාප්තව මදුරු මර්දන වැඩසටහන් ඒ යටතේ ක්‍රියාත්මක කරන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසයි.

ඒ අනුව මේ මස 26, 27 සහ 28 යන තෙදින තුළ තෝරාගත් අධි අවදානම් කලාපවල ඇති නිවාස, පාසල්, කර්මාන්තශාලා ඇතුළු රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික ආයතන පරීක්ෂා කිරීමට නියමිත බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසයි.

තවද මාර්තු 29 වන ඉරිදා නිවාස, පොදු ස්ථාන, කාණු පද්ධති හා ආගමික ස්ථාන පරික්ෂාවට ලක් කරන අතර මාර්තු 30, 31 සහ අප්‍රේල් පළමු වැනිදා අනෙකුත් අවදානම් කලාපවල ඇති නිවාස සහ ආයතන ආදිය පරික්ෂා කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.

මේ වසරේ දී පමණක් රටපුරා ඩෙංගු රෝගීන් 10,353 දෙනෙකු වාර්තා වී ඇති අතර ඉන් 20ක් මියගොස් ඇති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසයි.

Share this: