ඩයනා ගමගේට මන්ත්‍රී ධූරය නැතිවෙයි?

ඩයනා ගමගේට මන්ත්‍රී ධූරය නැතිවෙයි?

රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඩයනා ගමගේගේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධුරයක් දැරීමට නුසුදුසු බවට රිට් ආඥාවක් නිකුත් කරන ලෙස ඉල්ලා ගොනු කර ඇති පෙත්සමේ තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට අභියාචනාධිකරණය 2023 ජුනි 06 දින නියම කළේය.

මෙම පෙත්සම ඊයේ (අප්‍රේල් 03) අභියාචනාධිකරණ සභාපති විනිසුරු නිශ්ශංක බන්දුල කරුණාරත්න සහ ඒ. මරික්කාර් යන මහත්වරුන්ගෙන් සමන්විත අභියාචනාධිකරණ විනිසුරු මඩුල්ල හමුවේ කැඳවනු ලැබීය.

Share this: