ජොන්ස්ටන්ට ඇප ලැබේ

ජොන්ස්ටන්ට ඇප ලැබේ

පසුගිය රජය තුල හිටපු සමුපකාර අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතාට කුරුණැගල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය විසින් ඇප නියම කර තිබේ.

ඒ අනුව රුපියල් 25000ක මුදල් ඇපයක් ද, ලක්ෂ 25 බැගින් වූ ශරීර ඇප තුනක ඇප මත මුදා හැරීමට කුරුණෑගල මහාධිකරණ විනිසුරු එච් සී සුනන්ද කුමාර රත්නායක මහතා නියෝග කළේය.

සතොසේ භාණ්ඩ මිලදී ගෙන රුපියල් ලක්ෂ 52ක වංචාවක් සම්බන්ධයෙන් හිටපු වෙළෙඳ අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතාට චෝදනා ගොනු කර තිබුණු අතර, ඇමැතිගේ පෞද්ගලික ලේකම් මොහොමඩ් සාකීර් සහ සතොස හිටපු සභාපති ආර් එම් ප්‍රනාන්දුට ද ඇප නියම විය.

Share this: