ජී.එස්.පී.ප්ලස් සහනය ගැන කතාවට පිරිසක් දිවයිනට

ජී.එස්.පී.ප්ලස් සහනය ගැන කතාවට පිරිසක් දිවයිනට

යුරෝපා සංගමයේ ඉහළපෙළේ නියෝජිතයින් පිරිසක් ලබන සතියේ දිවයිනට පැමිණීමට නියමිතව තිබේ.

ඒ ජී.එස්.පී.ප්ලස් සහනය ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීමට බව වාර්තාවේ.

එනම් ලබන 23 වන දින ඔවුන් දිවයිනට පැමිණෙනු ඇති බව යුරෝපා සංගමය පවයි.

තවද, යුරෝපා සංගමයේ නියෝජිතයින් කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍ය රිෂාද් බදියුදින් මහතා සමඟ ජී.එස්.පී. ප්ලස් සහනය ශ්‍රී ලංකාවට යළි ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීමට නියමිතය.
යුරෝපා සංගමය විසින් ශ්‍රී ලංකාවට ලබාදී තිබු ජී.එස්.පී.සහනය නතර කරනු ලැබුවේ, පසුගිය රජය විසින් යම් යම් මානව හිමිකම් කොන්දේසි උල්ලංඝණය කිරීමේ චෝදනාව මත බව පැවසේ.

මේ අනුව නව රජය මානව හිමිකම් ආරක්ෂා කිරීම සම්බන්ධයෙන් ගෙන ඇති ක්‍රියාකාරකම් සැලකිල්ලට ගෙන යුරෝපා සංගමය විසින් අදාළ සහනය ලබාදීම පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමට එකඟතාව පළකර ඇති බව වාර්තා වේ.

Share this: