ජැක්ලින්ගේ වත්කම් සීල් තබයි.

ජැක්ලින්ගේ වත්කම් සීල් තබයි.

ශ්‍රී ලංකා සම්භවයකට උරුමකම් කියන සුපිරි ඉන්දීය නිළි ජැක්ලින් ෆර්නැන්ඩස්ගේ ඉන්දීය රුපියල් කෝටි 7.27ක වත්කම් අත්හිටුවා ඇතැයි ඉන්දීය මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබෙනවා,

මෙම අත්හිටවනු ලැබූ වත්කම් වලට ඉන්දීය රුපියල් කෝටි 7.12 ක ස්ථාවර තැන්පතුවක්ද අයිති බවයි එම වාර්තාවල දැක්වෙන්නේ.

ජැක්ලින්ගේ හිතවතෙකු වූ සුකේෂ් චන්ද්‍රසේකර්ට එරෙහිව සිදු කරන ලද ඉන්දීය රුපියල් කෝටි 200 ක මුදල් විශුද්ධිකරණ සිද්ධියට අදාළ විමර්ශනයේදී හෙළි වූ කරුණු අනුව මෙසේ වත්කම් අත්හිටුවා තිබෙනවා.

Share this: