ජා.හෙ.උ පෙරමුණක් ලෙස එළිබසියි – සන්ධානයෙන් ඉවත්වෙයි

ජා.හෙ.උ පෙරමුණක් ලෙස එළිබසියි – සන්ධානයෙන් ඉවත්වෙයි

ඉදිරි මහ මැතිවරණයේ දී ජාතික හෙළ උරුමයපෙරමුණක් ලෙස තරඟ වැදීමට තීරණය කර තිබේ.

කොළඹ පැවැති මාධ්‍ය හමුවකදී පක්ෂ මහලේකම් අමාත්‍ය පාඨලි චම්පික රණවක මහතා සඳහන් කළේ තම පක්ෂය එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයෙන් ඉවත්වීමට තීරණය කළ බවයි.

මේ අතර මැතිවරණ මහලේකම් කාර්යාලය පවසන්නේ, ජාතික හෙළ උරුමයේ නාමය එක්සත් යහපාලන ජාතික පෙරමුණ ලෙස සංශෝධනය කර ඇති අතර, එහි ලකුණ හක්ගෙඩිය වෙනුවට දියමන්තිය සංශෝධනය වී ඇති බව එම කාර්යාලය සඳහන් කළේය.

දේශපාලන පක්ෂ නම් සහ ලකුණු වෙනස් කිරීම සඳහා මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ලබාදී තිබු කාලය ඊයේ දිනයෙන් අවසන් විය.

ඒ අනුව දේශපාලන පක්ෂ 4ක් සිය නම් සහ ලකුණු වෙනස් කිරීමට ඉල්ලුම් කර තිබු බව මැතිවරණ මහලේකම් කාර්යාලය සනාථ කළහ.

ද්‍රවිඩ මහා සභාව සිය ලකුණු නැව ලෙස සංශෝධනය කර ඇති අතර එක්සත් මහජන පක්ෂය ජංගම දුරකථනය සිය පක්ෂයේ ලකුණ ලෙස සංශෝධනය කර තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා ජාතික පෙරමුණ පක්ෂයේ නම අපේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පෙරමුණ ලෙස නම සංශෝධනය කර ඇති අතර එහි ලකුණ මල්පොහොට්ටුව ලෙස සංශෝධනය කර ඇත.

Share this: