“ජාතික සමගිය සහතික කළ හැක්කේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයට පමණි”

“ජාතික සමගිය සහතික කළ හැක්කේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයට පමණි”

ගාල් දිස්ත්‍රික් එක්සත් ජාතීන්ගේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බන්දුල ලාල් බන්ඩරිගොඩ මහතා පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී කියා සිටියේ බුද්ධ සසනා සංවර්ධනය සඳහා එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය විශාල දායකත්වයක් ලබා දී ඇති අතර නැවත රට තුළ ජාතික සමගිය ඇති කළ හැකි බවයි.

ජාතික සමගිය වර්ධනය කිරීම සඳහා එළඹෙන ජනාධිපතිවරණය සඳහා පක්ෂයෙන් අපේක්ෂකයෙකු ඉදිරිපත් කිරීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂය සූදානම් බව ඔහු පැවසීය.

මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමාරවීර විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද 2019 අයවැය යෝජනා සපුරාලමින් රජය විසින් රජයේ සේවකයින්ට සහ රජයේ විශ්‍රාමිකයින්ට වැටුප් වැඩිවීම් සහ වෙනත් දීමනා සහ අනෙකුත් අංශ සඳහා අසමසම ප්‍රතිලාභ ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා පවසයි.

ත්‍රිවිධ හමුදා නිලධාරීන් සහ රජයේ විශ්‍රාමිකයන් ඇතුළු සියලුම රාජ්‍ය සේවකයින්ට වැටුප් හා විශ්‍රාම වැටුප් වැඩිවීම් වලින් ප්‍රතිලාභ ලැබේ. දැනට රජයේ සේවකයින්ට ගෙවනු ලබන රුපියල් 7,800 ක ජීවන වියදම සහ ජීවන වියදම රු. 3,250 ක් විශ්‍රාමිකයින්ට ගෙවීම අඛණ්ඩව සිදුකරන බවද හෙතෙම පැවසීය.

Share this: