ජාතික ආරක්ෂාවට දෙයියන්ගේ පිහිටයි – හිටපු ජනපති

ජාතික ආරක්ෂාවට දෙයියන්ගේ පිහිටයි – හිටපු ජනපති

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසන්නේ, වර්තමානයේ ජාතික ආරක්ෂාව තර්ජනයට ලක්වෙමින් පවතින බවයි.

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මෙම අදහස් පළ කළේ, තණමල්විල, හම්බේගමුව ප්‍රදේශයේ පැවති බෝධි පූජා වැඩසටහනකට සහභාගී විමෙන් අනතුරුව පැමිණ සිටි පිරිස අමතමිනි.

ඔහු තවදුරටත් සදහන් කලේ, පසුගිය ආණ්ඩුව ජාතික ආරක්ෂාවට මුල් තැන දෙමින් කටයුතු කළ බවයි.

Share this: