ජාතික ආණ්ඩුවකට සන්ධානයේ එකඟතාවයක් නෑ

ජාතික ආණ්ඩුවකට සන්ධානයේ එකඟතාවයක් නෑ

තුම්මුල්ල, සම්බුද්ධත්ව ජයන්ති මන්දි‍රයේ අද පස්වරුවේ පැවැති මාධ්‍ය හමුවකදී මහජන ‍එක්සත් පෙරමුණේ නායක දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා කියා සිටියේ ජාතික ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීම සම්බන්ධයෙන් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය එකඟතාවයකට පැමිණ නැති බවයි.

ජාතික ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීම සම්බන්ධයෙන් දෙපාර්ශවයෙන්ම අදහස් පළ විය යුතු නමුත් දැනට එය සිදුව ඇත්තේ එජාපයෙන් පමණක් අදහස් පළවීමක් බවද ජාතික ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීම සඳහා එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට ජනවරමක් ලබාදී නැති බවද ඔහු පැවසීය.

Share this: