ජාත්‍යන්තර හා පෞද්ගලික පාසල් නියාමනය නීති විරෝධී ක්‍රියාවකට අනුබලදීමක්

ජාත්‍යන්තර හා පෞද්ගලික පාසල් නියාමනය නීති විරෝධී ක්‍රියාවකට අනුබලදීමක්

හිටපු අධ්‍යාපන අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පවසන්නේ, දේශීය හා විදේශීය විෂය මාලාවන් උපයෝගී කරගනිමින් අධ්‍යාපනය ලබාදෙන ජාත්‍යන්තර හා පෞද්ගලික පාසල් නියාමනය කිරීමට රජය ගෙන ඇති තීරණයට එරෙහිව අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බවයි.

මෙහිදී මන්ත්‍රීවරයා පෙන්වා දෙන්නේ රජයේ මෙම වැඩපිළිවෙළ තුළින් නීති විරෝධී ක්‍රියාවකට අනුබලදීමක් සිදුවූ බවයි.

මෙම ප්‍රතිපත්තිය 1961 වසරේධී සම්මත කරගන්නා ලද උපකෘත පාඨමාලා අධ්‍යාපන පනතට පටහැනි බව හිටපු අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දෙන අතර, මන්ත්‍රීවරයා පෙන්වා දෙන්නේ මෙම වැඩසටහන තුළින් ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල සිංහල හා ද්‍රවිඩ භාෂාවලින් අධ්‍යාපනය හදාරණ සිසුන්ට බලවත් අසාධාරණයක් සිදුවන බවයි.

බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ, කෙසේ වෙතත් විෂය මාලාවන් තුළින් ජාත්‍යන්තර හා පෞද්ගලික පාසල්වල සිසුන්ට අධ්‍යාපනය ලබාදීමේ ක්‍රියාවලියට නෛතික බලයක් පිරිනමන අදාළ රජයේ වැඩපිළිවෙළට එරෙහිව තමා අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට කටයුතු කරන බවයි.

තවද, ජාත්‍යන්තර පාසල් පූර්ණ වශයෙන් රජයේ අධීක්ෂණයට ගැනීම, ඒවා රටේ පොදු ජාතික අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්ති වලට ඇතුළත් කිරීම හා එහි පාඨමාලා සියල්ල ජාතික අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තියට අනුව සිදුකර යුතු බව වත්මන් ආණ්ඩුව සිය මැතිවරණ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයට ඇතුළත් කර තිබුණි.

ඒ අනුව යමින් ඊයේ(27) දිනයේදී අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය ජාත්‍යන්තර පාසල් සහ පෞද්ගලික පාසල් නියාමනය කිරීම සඳහා තොරතුරු ලබාගැනීමේ අරමුණින් ප්‍රසිද්ධ පුවත්පත්වල දැන්වීම් පළ කර තිබුණි.

Share this: