ජාත්‍යන්තර පරීක්ෂණයක් ඉල්ලු අයට, හිරකුඩුව

ජාත්‍යන්තර පරීක්ෂණයක් ඉල්ලු අයට, හිරකුඩුව

පසුගිය යුද සමයේ ශ්‍රී ලංකාවේ සිදුවු බව කියන යුධ අපරාධ සම්බන්ධයෙන් ජාත්‍යන්තර පරීක්ෂණයක් සිදුකළ යුතු බවට බලකරමින් උද්ඝෝෂණයේ නිරත වු ඉන්දීය ටී.වී.කේ. පක්ෂ සාමාජිකයින් සිය ගණනක පිරිසක් ඉන්දීය ආරක්ෂක අංශ විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

තමිල්නාඩු ප්‍රාන්තයේ දුම්රිය ස්ථාන කිහිපයක් අවහිර වන ආකාරයෙන් ඔවුන් ඊයේ දිනයේ උද්ඝෝෂණයේ නිරත වී ඇති බව ඉන්දීය මාධ්‍ය පවසයි.

තවද, ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ජාත්‍යන්තර පරීක්ෂණයක් සිදුකිරීම සඳහා ඉන්දීය රජය සහයෝගය ලබාදිය යුතු බවත්, පසුගියදා මේ සම්බන්ධයෙන් තමිල්නාඩු ප්‍රාන්ත රජය සම්මත කරගත් යෝජනාව මධ්‍යම රජය විසින් ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බවත්, උද්ඝෝෂකයින් පවසා ඇත.

ඒ අනුව සලීම් දුම්රිය ස්ථානය අසල උද්ඝෝෂණයේ නිරත වු පුද්ගලයින් 350 දෙනෙකු ඉන්දීය පොලීසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, මීට අමතරව ඕමාල්පූර් සහ මගුදන්චවාඩි දුම්රිය ස්ථාන අසල උද්ඝෝෂණයේ නිරත වු පුද්ගලයින් 662ක් එරට පොලීසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව ඉන්දීය මාධ්‍ය වාර්තා කළේය.

Share this: