ජය පරාජය සමසේ විඳදරා ගත යුතුයි – මහින්ද රාජපක්ෂ

ජය පරාජය සමසේ විඳදරා ගත යුතුයි – මහින්ද රාජපක්ෂ

සෑම දේශපාලඥයෙකුම ජය සහ පරාජය සම සිතින් විඳදරා ගැනිමට පුරුදු වියයුතු බව හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

තවද, ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ දේශපාලනයේදී ඕනෑම අභියෝගයකට මුහුණ දිමට ශක්තිය තිබිය යුතු බවත්, තමාට ඒ සක්තිය ඇති බවත්ය.

මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මෙම අදහස් පළ කළේ, මාතර තෙලිජ්ජවිල ප්‍රදේශයේ දහම් පාසලක පැවති උත්සවයකට එක්වෙමිනි.

Share this: