ජයග්‍රහනය උඩ යටිකුරු කරන 2020 මනාප මාපියාව.

ජයග්‍රහනය උඩ යටිකුරු කරන 2020 මනාප මාපියාව.

කොළඹ,කුරුණෑගල සහ මොණරාගල යන දිස්ත්‍රික්ක වල ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණෙන් තරග වැදුනු අපේක්ෂකයන්ගේ මනාප කොල්ලකෑමට උත්සාහක් කරන බව ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේම ප්‍රබලයින් තමන්ගේ ඇති බලය සහ සම්බන්ධකම් අවභාවිතා කරමින් මෙම මනාප වැඩිකරගැනීමේ මාෆියාව සිදු කිරීමට සූදානම් වන බව ආරංචි මාර්ගවලින් අනාවරණය වී ඇත.

ඒ පිළිබඳව ගරු මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති තුමන් ගේ කාරුණික අවධානය යොමුකර ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ සැබෑ ජනමතය පිළිබිඹු කරවීමට ඔබතුමාගේ කාරුණික මැදිහත්වීම ලබාදෙන මෙන් ඉල්ලා සිටිමි.

Share this: