ජපාන අගමැතිට එල්ල වූ දුම් බෝම්බය

ජපාන අගමැතිට එල්ල වූ දුම් බෝම්බය

සෙනසුරාදා බටහිර ජපානයේ එළිමහන් දේශනයකට සැකකරුවෙකු දුම් බෝම්බයක් ලෙස පෙනෙන දෙයක් විසි කිරීමෙන් පසු ජපාන අගමැති ෆුමියෝ කිෂිඩා කිසිදු තුවාලයකින් තොරව ඉවත් කළ බව දේශීය මාධ්‍ය වාර්තා කළේය.

විශාල පිපිරුම් හඬක් ඇසුණු නමුත් අගමැතිතුමා එයින් වසන් වී සිටි අතර පොලිසිය එම ස්ථානයේ සිටි පුද්ගලයකු අත්අඩංගුවට කර ගන්නා විට පොලිසිය උපුටා දක්වමින් පැවසුවේ කිසිදු පුද්ගලයෙකුට තුවාලයක් සිදුවී නොමැති බවයි.

Share this: