ජනාධිපති රනිල්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් උතුරේ ඉඩම් ඔප්පු බෙදාදෙයි!

ජනාධිපති රනිල්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් උතුරේ ඉඩම් ඔප්පු බෙදාදෙයි!

ඊයේ (11) උතුරේ අවතැන් වූ පවුල් 197කට ඉඩම් ඔප්පු බෙදාදීම ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කෙරිණි.

ඒ යාපනය දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේදීයි.

එහිදී එක් පවුලකට රුපියල් 38,000 ක් වටිනා චෙක්පත් බෙදා දෙන ලදී.

Share this: