ජනාධිපති මහබැංකුවට යයි

ජනාධිපති මහබැංකුවට යයි

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පසුගිය ජූලි 9 වැනිදා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව වෙත පැමිණ මහ බැංකු අධිපති ඇතුලු නිලධාරින් හමු විය. මේ අවස්ථාවට අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාද සහභාගි විය.

මහ බැංකු අධිපති අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන්, මුදල් මණ්ඩලයේ සාමාජිකයන් හා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් විසින් එම දෙපළ පිළිගත් බව මහ බැංකුව පවසයි.

Share this: