ජනාධිපතිවරයා ධුරයෙන් ඉල්ලා අස් වුවහොත් සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා අග්‍රාමාත්‍ය ධුරය භාරගන්නවාලු

ජනාධිපතිවරයා ධුරයෙන් ඉල්ලා අස් වුවහොත් සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා අග්‍රාමාත්‍ය ධුරය භාරගන්නවාලු

සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා අග්‍රාමාත්‍ය ධුරය භාර ගනු ලබන්නේ, ජනාධිපතිවරයා ධුරයෙන් ඉල්ලා අස් වුවහොත් පමණක් බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා පවසයි.
මන්ත්‍රීවරයා මේ බව සඳහන් කළේ, අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී මාධ්‍යවේදියෙකු නැගූ පැනයකට පිළිතුරු ලෙසයි.

”සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා අගමැති ධුරය භාර ගන්න සූදානම්.. ජනාධිපතිවරයා ඉල්ලා අස්වෙනවා නම්, ජනාධිපතිවරයා ඉල්ලා අස්වෙන්න ඕන. මේ ජනාධිපතිවරයාට දේශීය වශයෙන් හෝ ජාත්‍යන්තර වශයෙන් පිළිගැනීමක් නෑ”

අගමැතිට සහ ආණ්ඩුවට විරුද්ධව සහ ජනාධිපතිවරයාට විරුද්ධව විපක්ෂය විශ්වාසභංග යෝජනා දෙකක් ඉදිරිපත් කළ බවත් අගමැති ඉල්ලා අස්වීම හමුවේ, අගමැතිට සහ ආණ්ඩුවට එරෙහි විශ්වාසභංග යෝජනා තවදුරටත් අනවශ්‍ය බව ද ඔහු සඳහන් කළේ ය.

Share this: