ජනාධිපතිවරයාගේ මැතිවරණය කල් දැමීමේ කුමන්ත්‍රණය නලින් බණ්ඩාර හෙළිකරයි!

ජනාධිපතිවරයාගේ මැතිවරණය කල් දැමීමේ කුමන්ත්‍රණය නලින් බණ්ඩාර හෙළිකරයි!

සජබ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නලින් බණ්ඩාර මහතා පැවසුවේ ව්‍යවස්ථාදායක සභාව පත් කිරීමට ජනාධිපතිවරයාගේ හදිසිය මැතිවරණය කල් දැමීමේ කුමන්ත්‍රණයක් පිටුපස ඇති බවයි.

නලින් බණ්ඩාර මහතා පෙන්වා දුන්නේ විපක්ෂය ඊට ඉඩ නොදෙන බවයි.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සම්පාදක මණ්ඩලය පත් කිරීමට ආණ්ඩුවේ හදිස්සිය මැතිවරණ කල් දැමීමේ කුමන්ත්‍රණයක් පිටුපස ක්‍රියාත්මක වන බවද ලක්ෂ්මන් කිරිඇල මහතා ඊයේ(06) පෙරවරුවේ කථානායකවරයාට පෙන්වා දුන්නේය.

Share this: