ජනාධිපතිවරණය මේ වසරේ නොවැම්බර් මාසයේදී පවත්වන බව පැවසීම බොරුවක්! – උදය ගම්මන්පිල

ජනාධිපතිවරණය මේ වසරේ නොවැම්බර් මාසයේදී පවත්වන බව පැවසීම බොරුවක්! – උදය ගම්මන්පිල

ආණ්ඩු පක්ෂයේ ඇතැම් මන්ත්‍රීවරුන් ප්‍රකාශ කරන පරිදි මේ වසරේ ජනාධිපතිවරණයක් කැඳවීමට ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට නොහැකි බව විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී උදය ගම්මන්පිල මහතා පවසයි.

“රජය ජනාධිපතිවරණය මේ වසරේ නොවැම්බර් මාසයේදී පවත්වන බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය සිසිර ජයකොඩි ප්‍රකාශ කළා. මෙය පදනම් විරහිත බොරුවකි. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 31(3අ)(අ) ව්‍යවස්ථාව අනුව ජනාධිපතිවරයාට තරග කිරීමට අදහස් කරන්නේ නම්, ඔහුගේ පළමු ධූර කාලයේ පළමු වසර හතර සම්පූර්ණ වූ පසු ජනාධිපතිවරණයක් ප්‍රකාශ කළ හැකිය. නමුත් එම වගන්තියේම (ඉ) උප වගන්තියට අනුව මහජන ඡන්දයෙන් තේරී පත් නොවන ජනාධිපතිවරයාට මෙම අවස්ථාව හිමිවන්නේ නැහැ” මන්ත්‍රීවරයා පැවසීය.

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට මෙම අවස්ථාව හිමිවුවත් මේ වසරේ ජනාධිපතිවරණයක් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට අවස්ථාවක් නොමැති බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගම්මන්පිල මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

Share this: