ජනපති – ජන්ම දින දා ප්‍රජා සත්කාර රැසක්…

ජනපති – ජන්ම දින දා ප්‍රජා සත්කාර රැසක්…

ජනාධිපති ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා සිය ජන්ම දිනය නිමිත්තෙන් අද (03) පෙරවරුෙවි පොලොන්නරුෙවි අඩු ආදායම් ලාභී පවුල් වෙත වියලි ආහාර සලාක ඛෙදා දීමේ සමාජ සත්කාරයකට සහභාගී විය. පොලොන්නරුව මිරිස්හේන ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ මෙම ප්‍රජා සත්කාරය සිදු කෙරිණි

එම අවස්ථාෙවිදී පාසල් සිසුන් පිරිවරාගෙන ඔවුන්ගේ අධ්‍යාපන ගැටඑ සහ පාසලේ අඩුපාඩු විමසීමටද ජනාධිපතිතුමා අමතක නොකළේය.

මෙහිදී ජනාධිපතිතුමා මිරිස් හේන හා මැණික් හොරොව්ව ගම්වාසී පවුුල් හාරසියයකට අධික අඩු ආදායම් ලාභී පවුල් වෙත වියළි ආහාර සලාක ඛෙදාදුන් අතර එම අවස්ථාවට ජයන්ති සිරිසේන මැතිනියද සහභාගී වූවාය.

ජනතාව මෙහිදී තමන් මුහුණපාන පානීය ජල, කෘෂිකර්ම, අධ්‍යාපන හා සනීපාරක්ෂක ගැටලූ ඉදිරිපත් කළ අතර ජනාධිපතිතුමා හැකි ඉක්්මනින් එම ගැටඑ විසදීමට අදාළ ක්‍රීයාමාර්ග ගන්නා බවට සහතික විය.

ජනාධිපතිතුමාගේ පවුලේ සාමාජිකයන් සේම අති විශාල ජනතාවක්ද ජනතා නියෝජිතයන් සහ නිළධාරීහුද මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වී සිටියහ.

( ඡායාරූප – ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය)

Share this: