“ජනමතයට හිස නමා ඉල්ලා අස්වුණා”  – S. මායාදුන්න

“ජනමතයට හිස නමා ඉල්ලා අස්වුණා” – S. මායාදුන්න

තමාට හිමි ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමට ජවිපෙන් බිඳක් වත් බලපෑමක් එල්ල නොවුණු බවද තමා කෙරෙහි විශ්වාසය තබමින් තමන් විසින් ගෙන ගිය දූෂණ විරෝධී අරගලය පාර්ලිමේන්තුවටත් ගෙන ඒමට පක්ෂයේ පිටස්තරයෙකු වන තමාට ඒ සඳහා අවස්ථාවක් ලබාදීමත් පිළිබඳ ජවිපෙට තම කෘතඥතාව පළකරන බවද ඔහු සඳහන් කළේය.

මායාදුන්න මහතා කියා සිටියේ ජවිපෙ මේ මොහොතේද තමාගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ තවදුරටත් මන්ත්‍රී ධූරයේ රැඳී සිටින බව යයි පෙන්වා දුන්නේය.

හිස්වන මන්ත්‍රී ධූර පුරප්පාඩුව සඳහා බිමල් රත්නායක මහතා පත් කර ඇත.

Share this: