ජනපති රනිල්ට අරාබියෙන් ආරාධනා

ජනපති රනිල්ට අරාබියෙන් ආරාධනා

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ (UAE) ජනාධිපති Mohamed bin Zayed Al Nahyan මහතා විසින් ලෝක දේශගුණික ක්‍රියාකාරී සමුළුවට සහභාගී වන ලෙස ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට ආරාධනා කර තිබේ.

එමිරේට්ස් දේශගුණික සමුළුව ආරම්භ කරන ප්‍රධාන උත්සවය සඳහා ආරාධනා පත්‍රය වික්‍රමසිංහ වෙත ලිපියක් ලෙස යවන ලද අතර, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ජනාධිපතිවරයා ශ්‍රී ලංකාවේ සහ එහි ජනතාවගේ ප්‍රගතිය සහ සමෘද්ධිය සඳහා උණුසුම් සුබ පැතුම් ප්‍රකාශ කළේය.

එම ලිපිය මැයි 22 වැනිදා ශ්‍රී ලංකාවේ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ තානාපති Khaled Nasser AlAmeri විසින් ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය නායකයා වෙත නිල වශයෙන් භාර දෙන ලදී.

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ 52 වැනි ජාතික දින සැමරුම් උත්සවයට සමගාමීව සමුළුවේ නායකයින්ගේ උත්සවය දෙසැම්බර් 01 සහ 02 යන දිනවල පැවැත්වීමට නියමිතය.

Share this: