ජනපති රනිල්ගේ බලාපොරොත්තුව

ජනපති රනිල්ගේ බලාපොරොත්තුව

ටෝකියෝ හි පැවති ආසියාවේ අනාගතය පිළිබඳ Nikkei සංසදය අමතමින් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා, ගෝලීය ජනගහනයෙන් 60%කගේ නිවහනක් වන සහ ගෝලීය වර්ධනයට ප්‍රධාන දායකත්වයක් සපයන ලෝකයේ විශාලතම ආර්ථිකය ලෙස ආසියාවේ වැදගත්කම අවධාරණය කළේය.

චීනයේ ප්‍රකෘතිමත් වීම, ඉන්දියාවේ දේශීය ඉල්ලුම සහ ජපානය සහ දකුණු කොරියාව වැනි දියුණු ආර්ථිකයන්හි දායකත්වයෙන් සහාය දක්වන කලාපයේ අඛණ්ඩ වර්ධනය සඳහා ඇති හැකියාව ඔහු අවධාරණය කළේය.

ටෝකියෝ නුවර Nikkei සංසදය අමතමින් ජනාධිපති වික්‍රමසිංහ මහතා ආසියාව මුහුණ දෙන ප්‍රධාන අභියෝග තුනක් ද පෙන්වා දුන් බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය වාර්තා කළේය.

Share this: