ජනපති නව පළාත් ප්‍රධාන ලේකම්වරු දෙදෙනෙක් පත්කරයි

ජනපති නව පළාත් ප්‍රධාන ලේකම්වරු දෙදෙනෙක් පත්කරයි

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් නව පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් තනතුරු දෙකක් පත් කර තිබේ.

ඒ අනුව මධ්‍යම පළාතේ ප්‍රධාන ලේකම්වරයා ලෙස අජිත් ප්‍රේමසිංහ පත් කර ඇති අතර ඌව පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් ලෙස දනයන්ති පරණගම මහත්මිය පත් කර තිබේ.

මෙම පුද්ගලයන් දෙදෙනාම ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ (SLAS) විශේෂ ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් වන අතර, වත්මන් නිලධාරීන් විශ්‍රාම යාමත් සමඟ අදාළ පත්වීම් බලපැවැත්වෙන බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය (PMD) සඳහන් කළේය.

Share this: