ජනපති අතින් පොලිසියට අලුත් ලොක්කන්

ජනපති අතින් පොලිසියට අලුත් ලොක්කන්

ජාතික පොලිස් කොමිසමට (NPC) නව සභාපතිවරයෙකු සහ සාමාජිකයින් පත් කිරීම ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් මැයි 16 වැනිදා සිදු කළේය.

ඒ අනුව, විශ‍්‍රාමලත් මහාධිකරණ විනිසුරු ලලිත් ඒකනායක මහතා උතුරු පළාත් සභාවේ සභාපතිවරයා ලෙස පත් කළ බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය (PMD) වාර්තා කළේය.

Share this: