ජනපතිවරණයට හෙට නාමයෝජනා බාරගැනේ

ජනපතිවරණයට හෙට නාමයෝජනා බාරගැනේ

ශ්‍රී ලංකාවේ හත්වැනි ජනාධිපතිවරයා තෝරාපත් කරගැනීමේ ඡන්ද විමසීම සඳහා හෙට(07) රාජගිරිය මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේදී නාමයෝජනා බාරගැනේ.

මේ වනවිට ඇප මුදල් තැන්පත් කර ඇති සියලු අපේක්ෂකයින්ට හෙට පෙරවරු 9.00 සිට 11.00 දක්වා නාමයෝජනා පත්‍ර බාරදිය හැකිය. එලෙස බාරදෙන නාමයෝජනා වෙනුවෙන් පෙරවරු 9.00 සිට 11.30 දක්වා කාලසීමාව තුළ විරෝධතා ඉදිරිපත් කළ හැකි යැයිද මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සදහන් කරයි.

නාමයෝජනා පත්‍ර භාරදීමෙන් පසුව අදාළ තාක්ෂණික කරුණු සලකා බලා විරෝධතාද සැලකිල්ලට ගෙන එම නාමයෝජනා පත්‍ර පිළිගන්නා බවද කොමිසම පවසයි.

Share this: