ජනපතිවරණයට දින 55 යි… ගැසට් නිවේදනය මෙම මස අගදී

ජනපතිවරණයට දින 55 යි… ගැසට් නිවේදනය මෙම මස අගදී

මෙම මස 25 වැනිදාත් 30 වැනිදාත් අතර දිනයකදී ජනාධිපතිවරණය ප‍්‍රකාශයට පත්කරනු ඇතැයි මැතිවරණ කොමිසමේ ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි. ඒ අනුව ලබන 27 වැනිදා හෝ 30 වැනිදා අදාළ අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කිරීමට බොහෝ දුරට ඉඩ ඇත.

ජනාධිපතිවරණය ප‍්‍රකාශයට පත්කිරීමට අදාළ ගැසට් නිවේදනයේ නාමයෝජනා කැඳවීමේ දිනයත් ඡන්ද විමසීමේ දිනයත් ඇතුළත් වීමට නියමිතය.

නාමයෝජනා කැඳවීම ඔක්තෝබර් මස මැදදීද ඡුන්ද විමසීම නොවැම්බර් මස අගදී සිදුකරනු ඇතැයිද වාර්තා වේ.

මෙම ගැසට් නිවේදනය නිකුත් වූ වහාම තැපැල් ඡුන්ද ඉල්ලූම්පත් කැඳවීමට ද මැතිවරණ කොමිසම සූදානම් වේ.

මැතිවරණ පනතට අනුව ජනපති මැතිවරණයක් පැවැත්විය හැකි අවම දින ගණනකදී මෙවර ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වීමට මැතිවරණ කොමිසම තීරණය කර ඇත.

ඒ අනුව ජනපතිවරණය ප‍්‍රකාශයට පත්කරන ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර දින 55 කට ආසන්න කාලයකදී මැතිවරණය පැවැත්වීමට සැලසුම් කර ඇතැයිද මැතිවරණ කොමිසමේ ආරංචි මාර්ග වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

Share this: