ජනතාවට අපේ රජයක් යටතේ සහන ලබාදෙනවා

ජනතාවට අපේ රජයක් යටතේ සහන ලබාදෙනවා

දැනට මෙම රජය යටතේ නතර වී ඇති ජනතා සහන තම රජයක් යටතේ ඉදිරියේ දී ලබාදෙන බව හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මෙම අදහස් පල කළේ, තංගල්ල ප්‍රදේශයේ පැවති උත්සවයකට එක්වෙමින්ය.

මේ අනුව ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ ඉතා කඩිනමින් නව රජයක් පිහිටුවීමට බලාපොරොත්තු වන බවයි.

Share this: