ජනක රත්නායක මුදල් අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයාට නීතිය කඩ කළ බවට චෝදනා කරයි!

ජනක රත්නායක මුදල් අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයාට නීතිය කඩ කළ බවට චෝදනා කරයි!

ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවේ (PUCSL) සභාපති ජනක රත්නායක මහතා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවේ සාමාජිකයෙකු ලෙස කුෂාන් ජයසූරිය පත් කිරීමට අදාළ ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභා පනත උල්ලංඝණය කර ඇත.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් රත්නායක කියා සිටියේ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් මහින්ද සිරිවර්ධන මහතා එම පත්කිරීම සම්බන්ධයෙන් විෂයභාර අමාත්‍යවරයා සහ පාර්ලිමේන්තුවේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාව නොමග යවා මහජන උපයෝගිතා කොමිසමේ පනතද උල්ලංඝනය කර ඇති බවයි.

විදුලිබල ක්ෂේත්‍රයට සම්බන්ධ සමාගමකට සම්බන්ධ කුෂාන් ජයසූරිය මහතා කොමිසමේ සාමාජිකයෙකු ලෙස පසුගියදා පත්කළ බව ඔහු ප්‍රකාශ කළේ, PUCSL පනත පැහැදිලිවම උල්ලංඝණය වී තිබියදී කුෂාන් ජයසූරිය දිවුරුම් ප්‍රකාශයක් මගින් පිළිගෙන ඇති බවයි.

Share this: