ඡන්ද නාමලේඛන බෙදීම 15දා සිට

ඡන්ද නාමලේඛන බෙදීම 15දා සිට

මැතිවරණ කොමසාරිස් කාර්යාලය පවසන්නේ, ලබන 15 වනදා සිට ඡන්ද හිමි නාමලේඛනයට අදාළ ආකෘති පත්‍ර ග්‍රාම නිලධාරීවරුන් විසින් ගෙයින් ගෙට බෙදාහැරීමේ කටයුතු සිදුකරන බවයි.

තවද, එම කටයුතු ජුනි මස 15 වන දිනෙන් අවසන් වීමට නියමිත බව ද එම කාර්යාලය සඳහන් කරයි.

කෙසේවෙතත් සේවා අවශ්‍යතාවන් මත එම කාලය තවදුරටත් දිගුවිය හැකි බව මැතිවරණ කොමසාරිස් කාර්යාලය කියා සිටියි.

මේ වනවිට ග්‍රාම නිලධාරීන් මහත්ම මහත්මීන් ඒ පිළිබඳව දැනුවත් කරමින් පවතින බවද මැතිවරණ කොමසාරිස් කාර්යාලය නිවේදනය කරයි.

තවද, බී සී ආකෘති පත්‍ර ලැබුණු වහාම එම ආකෘති පත්‍රය හැකි ඉක්මනින් නිවැරදිව පුරවා යළිත් ග්‍රාම නිලධාරීවරයා වෙත බාරදීමට කටයුතු කරන ලෙසද එම කාර්යාලය ඉල්ලීමක් කරයි.

අදාළ බී සී ආකෘති පත්‍ර සඳහා අත්සන් තැබීමේ කටයුතු මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා විසින් සැප්තැම්බර් මාසයේ දී පමණ සිදුකිරීමට නියමිතය.

ඉන් අනතුරුව ඉදිරි මැතිවරණ සඳහා 2015 ඡන්ද හිමි නාමලේඛනය භාවිතයට ගනු ලබන බව මැතිවරණ කොමසාරිස් කාර්යාලය වැඩිදුරටත් නිවේදනය කරයි.

Share this: