ඡන්දෙට විරුද්ධ වූ පකිස්ථාන මුදල් ඇමති

ඡන්දෙට විරුද්ධ වූ පකිස්ථාන මුදල් ඇමති

පකිස්ථානයේ ආර්ථික කැලඹීම සහ ආරක්ෂක තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගෙන පළාත් හදිසි මැතිවරණයක් පැවැත්වීම එහි ජාතික අවශ්‍යතාවයට හේතු නොවන බව එරට මුදල් අමාත්‍ය ඉෂාක් ඩාර් සඳුදා (10) ප්‍රකාශ කළේය.

ඔහුගේ ප්‍රකාශයන් පසුගිය සතියේ පකිස්තානයේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරනය විසින් මැතිවරනය අනිවාර්ය කරන ලද නියෝගයක් කඩ කරන අතර රටේ දේශපාලන හා ආර්ථික පෙරලියට එකතු කිරීම සඳහා ව්‍යවස්ථාමය අර්බුදයක අවදානම මතු කරයි.

පකිස්ථාන මැතිවරණ කොමිසමට (ECP) පකිස්ථාන රුපියල් බිලියන 21 (ඩොලර් මිලියන 73.4) – අරමුදල් නිකුත් කිරීමට රජයට අවසාන දිනය ලෙස අධිකරණය සඳුදා දින නියම කර ඇති අතර අඟහරුවාදා එය වෙත වාර්තා කරන ලෙස ECP වෙත දන්වා ඇත.

Share this: