චීන පක්ෂ සම්මේලනයට පෙර ජනාධිපති ෂීට එරෙහිව විරෝධතා!

චීන පක්ෂ සම්මේලනයට පෙර ජනාධිපති ෂීට එරෙහිව විරෝධතා!

ඓතිහාසික කොමියුනිස්ට් පක්ෂ සම්මේලනයකට දින කිහිපයකට පෙර, ජනාධිපති ෂී ජින්පිං සහ චීනයේ කොවිඩ් සීමා කිරීම්වලට එරෙහිව විරෝධතාවක් බීජිං නුවරදී පැවැත්විණි.

නගරයේ වයඹ දෙසින් පාලමක් මත විරෝධතාව පැවතුනි. විරෝධතාව බලධාරීන් විසින් කඩිනමින් නතර කර ඇති බවක් පෙනෙන්නට තිබුණි.

කොන්ග්‍රසයට පෙර අගනුවර තුළ කලහකාරී බවක් වර්ධනය වෙමින් තිබේ.

දැඩි ආරක්ෂක විධිවිධාන සහ කෝවිඩ් සීමා කිරීම් සම්බන්ධයෙන් අන්තර්ජාලය හරහා විරෝධතාවක් ඇති වී තිබේ.

බලධාරීන් නගරයට ප්‍රවේශය දැඩි කර ඇත.  බෙයිජිං හි හයිඩියන් දිස්ත්‍රික්කයේ පාලමක් මත විශාල බැනර් දෙකක් දිගහැර ඇත.

Share this: