චීනය සහ බ්‍රසීලය වෙළඳාම සඳහා ඩොලරය ඉවත් කිරීමට ගිවිසුමක්!

චීනය සහ බ්‍රසීලය වෙළඳාම සඳහා ඩොලරය ඉවත් කිරීමට ගිවිසුමක්!

චීනය සහ බ්‍රසීලය අතරමැදියෙකු ලෙස එක්සත් ජනපද ඩොලරය අතහැර දමා ඔවුන්ගේම මුදල්වලින් වෙළඳාම් කිරීමට ගිවිසුමකට එළඹී ඇති බව බ්‍රසීල රජය බදාදා ප්‍රකාශ කළේය.

මෙම ගනුදෙනුව මගින් එක්සත් ජනපද ආර්ථික ආධිපත්‍යයේ ප්‍රමුඛතම ප්‍රතිවාදියා වන චීනයට සහ ලතින් ඇමරිකාවේ විශාලතම ආර්ථිකය වන බ්‍රසීලයට ඔවුන්ගේ දැවැන්ත වෙළඳ හා මූල්‍ය ගනුදෙනු සෘජුවම සිදු කිරීමට හැකි වනු ඇත.

“අපේක්ෂාව වන්නේ මෙය පිරිවැය අඩු කිරීමයි. ඊටත් වඩා විශාල ද්විපාර්ශ්වික වෙළඳාම ප්රවර්ධනය කිරීම සහ ආයෝජන සඳහා පහසුකම් සැලසීමයි” යනුවෙන් Brazilian Trade and Investment Promotion Agency (ApexBrasil) නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියේය.

Share this: