චමල්ගේ නිවසේ ජාතික ආණ්ඩුව ගැන  කතා බහක්

චමල්ගේ නිවසේ ජාතික ආණ්ඩුව ගැන කතා බහක්

ඉදිරි පාර්ලිමේන්තුවට ජාතික ආණ්ඩුවක් වශයෙන් ඉදිරියේදී කටයුතු කිරීම පිළිබඳ නිදහස් පක්ෂයෙන් දිවුරුම්දීමට නියමිත මන්ත්‍රීවරුන්ගේ අදහස් විමසා වාර්තාවක් සකස් කිරීමට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් පත්කළ කමිටුව මේ වන විට රැස්වී තිබේ.

හිටපු කථානායක චමල් රාජපක්ෂ මහතාගේ නිල නිවසේදී එම සාකච්ඡාව පැවැත්වුනු අතර, ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයෙන් අභිනවයෙන් පාර්ලිමේන්තුවට තේරී පත්වූවන් සහ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා අතර අද පෙරවරුවේ හමුවක් පැවැත්වුණි.

තවද, තේරීපත් වූවන්ට සුභ පැතීම සහ ඉදිරි දේශපාලන ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳ තීරණය කිරීම සඳහා එම හමුව පැවති බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය සඳහන් කළ අතර, එහිදී ජනාධිපතිවරයා විසින් ජාතික ආණ්ඩුවක් වශයෙන් කටයුතු කිරීම පිළිබඳව දිවුරුම්දීමට නියමිත මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් අදහස් විමසා වාර්තාවක් සකස් කිරීමට ජෝන් සෙනෙවිරත්න මහතාගේ සභාපතීත්වයෙන් අදාළ කමිටුව පත්කරනු ලැබුවේය.

Share this: