චක්‍රලේඛ නොතකා පාසල්වලට ළමුන් ඇතුළත් කරලා

චක්‍රලේඛ නොතකා පාසල්වලට ළමුන් ඇතුළත් කරලා

අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා විසින් චක්‍රලේඛ උල්ලංඝණය කරමින් ජාතික පාසල්වලට ළමුන් ඇතුළත් කරන බවට ලංකා ගුරු සේවා සංගමය චෝදනා කරයි.

එම සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් මහින්ද ජයසිංහ මහතා පෙන්වා දෙන්නේ පාසල්වලට ළමුන් ඇතුළත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කර ඇති අතර පංති කාමරයක සිටිය යුතු ළමුන් සංඛ්‍යාව සම්බන්ධයෙන් ද විදුහල්පතිවරුන් වෙත නියෝග ලබා දී ඇති බවයි.

කෙසේවෙතත් කිසිඳු වග විභාගයකින් තොරව දිවයිනේ ප්‍රමුඛ ජාතික පාසල්වලට අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයාගේ මැදිහත් වීමෙන් ළමුන් සැළකිය යුතු සංඛ්‍යාවක් ඇතුළත් කර ඇති බව ඔහු පෙන්වා දී තිබේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් එම පාසල්වල විදුහල්පතිවරුන්ගේ ගුරුවරුන්ගේ සහ එම පාසල්වලට විධිමත්ව දරුවන් ඇතුළත් කරගැනීමට ඉල්ලුම් කර ඇති මව්පියන්ගේත් බලවත් විරෝධය එල්ල වෙමින් පවතින බව මහින්ද ජයසිංහ මහතා පවසයි.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා ඇතුළු එම අමාත්‍යාංශය විසින් සිදුකරන මෙම ක්‍රියාවන් වැළැක්වීමට වහා මැදිහත් වන ලෙස ලංකා ගුරු සේවා සංගමය ජනාධිපතිවරයාගෙන් ලිඛිතව ඉල්ලීමක් ද සිදුකර තිබේ.

Share this: