‘ගෝඨා ගෝ හෝම්’ වගේම ‘චයිනා ගෝ හෝම්’ අරගලයක් එනවා! – ශානක්‍යයන් රාසමාණික්කම්

‘ගෝඨා ගෝ හෝම්’ වගේම ‘චයිනා ගෝ හෝම්’ අරගලයක් එනවා! – ශානක්‍යයන් රාසමාණික්කම්

ද්‍රවිඩ සංගමයේ සාමාජික ශානක්‍යන් රාසමානික්කම් මහතා පැවසුවේ “ගෝඨා ගෝ හෝම්” සටන් ආරම්භ වීමත් සමඟ “චයිනා ගෝ හෝම්” ද හැකි ඉක්මනින් දියත් කළ යුතු බවයි.

චීනය සිය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමට වහා පියවර ගත යුතු බව ඔහු පැවසීය.

ඊයේ පැවති පාර්ලිමේන්තු විවාදයේදී ඔහු මේ බව සඳහන් කළේය.

Share this: