ගෝඨාභයගෙන් හා නාමල් පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාසයට

ගෝඨාභයගෙන් හා නාමල් පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාසයට

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා හා නාමල් රාජපක්ෂ මහත්වරුන් පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාසය වෙත නැවත වරක් කැදවා තිබේ.

පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලය පැවසුවේ, ප්‍රකාශයක් ලබා ගැනීම සඳහා ඔවුන්‍‍ මෙලෙස කැඳවා ඇති බවයි.

ඒ අනුව අද පෙරවරුවේ මූල්‍ය අපරාධ කොට්ඨාසය වෙත පැමිණි ඔවුන්ගෙන් මේ වන විට ප්‍රකාශයක් සටහන් කරමින් සිටින බව වැඩ බලන පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ‍ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරි ප්‍රියන්ත ජයකොඩි මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

පහත් බිම් සංවර්ධන මණ්ඩලයට අයත් රුපියල් මිලියන 90 ක් වැයකර ඩී.ඒ රාජපක්ෂ කෞතුකාගාරය ඉදිරිකිරීම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශයක් සටහන් කර ගැනීම සඳහා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා මෙලෙස කැඳවා ඇති බව සදහන්ය.

තවද නාමල් රාජපක්ෂ මහතා පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ කෙට්ඨාසයට කැඳවා ඇත්තේ මුදල් විශුද්ධිකරණ පනත යටතේ ප්‍රකාශයක් සටහන් කර ගැනීම සඳහාය.

Share this: