ගිවිසුම හෙට අත්සන් තබයි

ගිවිසුම හෙට අත්සන් තබයි

හෙට(12) එ.ජා.ප. සමඟ “අලියා” ලකුණින් ඉදිරි මහ මැතිවරණයට තරඟ වැදීමට නියමිත “යහපාලනය සඳහාවූ එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ” අවබෝධතා ගිවිසුම අත්සන් තැබීමට නියමිතව තිබේ.

ඒ අනුව හෙට පෙ.ව 10.00ට අරලියගහ මන්දිරයේදී අදාළ අවබෝධතා ගිවිසුම අත්සන් තබන බව විශ්වාසදායක ආරංචි මාර්ග පවසයි.

Share this: