ගිය ආණ්ඩුවේ වැඩ මොහාන්ගේ, කටින්ම

ගිය ආණ්ඩුවේ වැඩ මොහාන්ගේ, කටින්ම

ජීනිවා මානව හිමිකම් මණ්ඩලයේදී අපට විරුද්ධව යෝජනාවක් එනවිට ඊට මුහුණදීම සඳහා හොඳ ඉංග්‍රීසි දැනුමක්, පරිචයක් සහිත අය සිටිද්දී අපි ජිනීවා යැව්වේ කොල්ලෝ කෙල්ලෝ ටිකක්.

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සහ ප්‍රවීණ මාධ්‍යවේදියෙකු වන මොහාන් සමරනායක මහතා පවසනේ, ඒ අය එහේ සාප්පු ගිහින් හොඳට කාලා බීලා ආ බවත්, අන්තිමේදී ජිනීවා යෝජනා පැරදුණ බවයි.

ප්‍රගතිශීලී ජාතික පෙරමුණ ඊයේ කොළඹදී පැවැත් වූ හමුවකදී මොහාන් සමරනායක මහතා මේ බව පැවසූවේය.

එසේම ඔහු ඒ ගැන කියා සිටියේ මේ ආකාරයෙනි.

“මම එකඟයි පසුගිය ආණ්ඩුව අන්තර් ජාතික සබඳතා කළමනාකරණයේදී ඉතාම අනුවණ දේ කළා. අනුවණ පත්වීම් කළා. ජීනිවා මානව හිමිකම් මණ්ඩලයේදී අපට විරුද්ධව යෝජනාවක් එනවිට ඊට මුහුණදීම සඳහා විශාල දැනුමක්, පරිචයක්, හොඳ ඉංග්‍රීසි දැනුමක් සහිත මිනිස්සු සිටිද්දී අපි ජිනීවා යැව්වේ කොල්ලෝ කෙල්ලෝ ටිකක්. ඒ අය එහේ ගිහිල්ලා සාප්පු ගිහින් හොඳට කාලා බීලා ආවා. යෝජනා පරාද වුණා. වෙනස් කම් තියෙන්න පුළුවන් මම දන්නෑ ඇයි තමාරා කුනනායකම් ඉවත් කළේ කියන එක. ඒ වගේ අනුවණ කම් කරන් ගියා. ඒක අපි පිළිගන්න ඕන.”

මේ මොහාන් සමරනායක මහතාගේ සිය කටින්ම එලියට ආ වදන් වැලකි.

Share this: