ගැටුම් පවතින සුඩානයෙන් තුන්වන ලාංකිකයින් කණ්ඩායමත් ඉවත් කරයි

ගැටුම් පවතින සුඩානයෙන් තුන්වන ලාංකිකයින් කණ්ඩායමත් ඉවත් කරයි

පවතින ගැටුම් මධ්‍යයේ සුඩාන ජනරජයෙන් ඉවත් කරන ලද ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ තුන්වන කණ්ඩායම මැයි 01 වැනිදා සෞදි අරාබියේ ජෙඩා වෙත ළඟා විය.

විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය අලි සබ්රි සහ සෞදි අරාබියේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය යන දෙදෙනාම මේ බව තහවුරු කළහ.

ඒ අනුව, ‘කිංඩම් ඔෆ් සවුදි අරාබිය ඉවත් කිරීමේ වැඩසටහන’ යටතේ ඊයේ ශ්‍රී ලාංකිකයින් 11 දෙනෙකුගෙන් යුත් කණ්ඩායමක් ඉවත් කර ඇති අතර, ඒ අනුව ඉවත් කළ මුළු සංඛ්‍යාව 30 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

Share this: