ගල් අඟුරු හිඟයක් නොමැති බව කාංචන සහතික කරයි

ගල් අඟුරු හිඟයක් නොමැති බව කාංචන සහතික කරයි

නොරොච්චෝලේ බලාගාරයේ ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා ගල් අඟුරු හිඟයක් ඇති නොවන බවට විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කාංචන විජේසේකර මහතා සහතික වී ඇත්තේ ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ (ලංවිම) සහ මාධ්‍ය යන දෙඅංශයේම මේ සම්බන්ධයෙන් මෑත කාලීනව සිදුකල සාකච්චා අනුවය.

ට්විටර් පණිවුඩයක් නිකුත් කරමින් අමාත්‍යවරයා බලාගාරයේ ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා ගල් අඟුරු භාණ්ඩ තොග කොපමණ ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය දැයි සවිස්තරාත්මක විස්තරයක් ලබා දුන් අතර, අවශ්‍ය තොග ලබාගෙන ඇති බවට සහතික විය.

ඉදිරි කාලය සඳහා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් ජනනය කරන ලද පුරෝකථනය අනුව නොරොච්චෝලේ බලාගාරය සම්පූර්ණ ධාරිතාවයෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ගල් අඟුරු භාණ්ඩ තොග 30 ක් අවශ්‍ය බව බලශක්ති අමාත්‍යවරයා පැහැදිලි කළේය.

Share this: