ගරු ජනාධිපතිතුමනි, රුපියල් සත සඳහා කෙල හලන සමහර සමාජ මාධ්‍ය ජඩ මාධ්‍ය කරුවන්ගේන් ප්‍රවේසම්වන්න.

ගරු ජනාධිපතිතුමනි, රුපියල් සත සඳහා කෙල හලන සමහර සමාජ මාධ්‍ය ජඩ මාධ්‍ය කරුවන්ගේන් ප්‍රවේසම්වන්න.

පහුගිය සති දෙක තුන කාලය ඇතුළත ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින ප්‍රසිද්ධ හා වැදගත් පුද්ගලයන් ඉලක්ක කොට ගෙනයනු ලබන සමහර සමාජ මාධ්‍ය හා වෙබ් අඩවි භාවිතා කරමින් මඩ ප්‍රචාර පිළිබඳව ඔබතුමාගේ අවධානය යොමු කිරීමට කැමැත්තෙමි.

අප කළ සොයා බැලීමකදී තහවුරු වූයේ මෙය සංවිධානාත්මකව මුදල් ඉපයීමේ පහත් පරමාර්ථයෙන් හා යම් කොට්ඨාශයකගේ පුද්ගලික හා පටු අවශ්‍යතාවයන් ඉෂ්ඨ කිරීම වෙනුවෙන් කරනු ලබන කූට උපක්‍රමයක් බවය. එය තහවුරු කිරීම සඳහා ප්‍රමාණවත් සාක්ෂි මේ වන විටත් අපට ලැබී ඇත. ඒ පිළිබඳව වැඩිදුරටත් සොයාබැලීමේදී අපට තහවුරු වූයේ රාජපක්ෂ වරුන්ගේ සමීපතයං ඉලක්ක කොට ගනිමින් මේ මඩ ප්‍රහාරය දියත් කර ඒ තුළින් රාජපක්ෂ වරුන් අතර අසමගියක් හා ඔවුන් ව සමාජීය වශයෙන් අප්‍රසාදයට ලක් කිරීමට බවය. තව ද ඉදිරි මැතිවරණ වලදී කල එළි බැසීමට නියමිත රාජපක්ෂවරු හා ඔවුන්ගේ සමීපතයන් දේශපාලනික වශයෙන් අතු ගා දැමීම හා රාජපක්ෂවරුන් භේද කිරීම අරමුණු කරගෙනය.

ගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමනි, ගරු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමනි, පොදු ජන පෙරමුණේ ජාතික සංවිධායක බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමනි මේ ඔබ තුමන්ලාගේ අවධානය පිණිසයි.!

Share this: