ගතවූ මාස 3ට “මුහුණු පොත” පැමිණිලි 500ත් ඉක්මවයි

ගතවූ මාස 3ට “මුහුණු පොත” පැමිණිලි 500ත් ඉක්මවයි

ශ්‍රී ලංකා පරිගණක හදිසි ප්‍රතිචාර සංසදය පවසන්නේ, ගත වු මාස තුන තුළ “මුහුණු පොත“ වෙබ් අඩවිය සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලි 500ක් පමණ ලැබී ඇති බවයි.

තවද, මාර්තු මාසය තුළ පමණක් පැමිණිලි 200කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් ලැබී ඇති බව එහි මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ආරක්ෂක ඉංජිනේරු රොෂාන් චන්ද්‍රගුප්ත මහතා සඳහන් කළේය.

ඉන් වැඩිම පැමිණිලි සංඛ්‍යාවක් ලැබී ඇත්තේ ව්‍යාජ ෆේස්බුක් ගිණුම් සම්බන්ධ පැමිණිලි බව ද, ඊට අමතරව වෙනත් පුද්ගලයින්ගේ පින්තූර භාවිත කිරීම සහ අනවසරයෙන් ෆේස්බුක් ගිණුම්වලට ඇතුළු වී දත්ත වෙනස් කිරීම්වලට අදාළ පැමිණිලි ද ශ්‍රී ලංකා පරිගණක හදිසි ප්‍රතිචාර සංසදයට ලැබී ඇති බව, රොෂාන් චන්ද්‍රගුප්ත මහතා සඳහන් කළේය.

එහින්, අදාළ පැමිණිලිවලින් විශාල සංඛ්‍යාවක් ෆේස්බුක් සමාගම දැනුවත් කර ව්‍යාජ ගිණුම් අත්හිටුවීමට පියවර ගෙන ඇති බව රොෂාන් චන්ද්‍රගුප්ත මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

Share this: