කොළඹ වරාය නගර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය නතර කරන ලෙස විරෝධතාවයක්

කොළඹ වරාය නගර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය නතර කරන ලෙස විරෝධතාවයක්

මේ වන විට ඉදිවෙමින් පවතින කොළඹ වරාය නගර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියට එරෙහිව පරිසර සංවිධාන විසින් පවත්වනු ලබන විරෝධතාවයක් හේතුවෙන් ඊයේ (03) හවස කොළඹ, කොටුව ආශ්‍රිතව දැඩි  රථ වාහන තදබදයක් හටගෙන තිබේ.

ඊයේ පස්වරුවේ ආරම්භ කළ මෙම විරෝධතාව නිසා කොටුව, යෝර්ක් වීදිය ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයේ දැඩි රථවාහන තදබදයක් පැවතුනු බවක් පෙනෙන්ට තිබුණි .

චීනය විසින් සිදුකරන කොළඹ වරාය නගර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය නතර කරන ලෙසට බලකරමින් මෙම විරෝධතාව පැවැත්වෙයි.

එම ව්‍යාපෘතිය නිසා පරිසරයට හානි සිදුවන බව පරිසර සංවිධානවල අදහසයි.

Share this: