කොරියානු විභාගයේ අයඳුම්පත් හෙට(27)  දිනයේ සිට!

කොරියානු විභාගයේ අයඳුම්පත් හෙට(27) දිනයේ සිට!

හෙට(27)  දිනයේ සිට කොරියානු භාෂා ප්‍රවීණතා විභාගයට අයදුම්පත් නිකුත් කිරීම ආරම්භ කරන බව විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය පවසයි.

අයදුම්පත් නිකුත් කිරීම දිවයින පුරා මධ්‍යස්ථාන  16කදී සිදුකරනු ඇත.

ලබන 30 වන දින දක්වා අයදුම්පත් නිකුත් කිරීම සිදුකරන අතර විභාගයේ අයදුම්පත් නොමිලේ නිකුත් කරන අතර විභාග ගාස්තු ලෙස රුපියල් 3252ක මුදලක් ගෙවිය යුතු වේ.වයස අවුරුදු 18ත් 39ත් අතර පුද්ගලයින්ට  මෙම විභාගය සඳහා අයදුම් කළ හැකි අතර මෙවර කොරියානු භාෂා ප්‍රවීණතා විභාගය ජුනි මස 13 සහ 14 කොළඹ දී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබෙන බව විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය සඳහන් කළේය.

Share this: