කොටවෙහෙර දැරියට පහරදීමේ පැමිණිල්ල භාර නොගත් පොලිස් නිලධාරිනියන්ගේ වැඩ තහනම්

කොටවෙහෙර දැරියට පහරදීමේ පැමිණිල්ල භාර නොගත් පොලිස් නිලධාරිනියන්ගේ වැඩ තහනම්

නිකවැරටිය කොටවෙහෙර ප්‍රදේශයේ දී දැරියකට පහර දීමේ සිද්ධියට අදාළ පැමිණිලිල්ල භාර නොගැනීම සම්බන්ධයෙන් පොලිස් නිලධාරිනියන් දෙදෙනෙකුගේ වැඩ තහනම් කර ඇත. මේ අනුව පැමිණිල්ල බාර නොගත් නිකවැරටිය සහ කොටවෙහෙර පොලිස් ස්ථාන දෙකෙහිම ළමා හා කාන්තා කාර්යාංශයේ ස්ථානාධිපතිවරියන් දෙදෙනාගේ සේවය වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි මෙසේ අත්හිටුවා තිබේ.

child-attack-700x464

Share this: