කුරුක්කල්තුමාගේ මල්මාලය ආරක්ෂක අංශ බාරයට

කුරුක්කල්තුමාගේ මල්මාලය ආරක්ෂක අංශ බාරයට

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද පොළොන්නරුව බුද්ධි මණ්ඩපයේදී සමෘද්ධිලාභින්ට ණය ආධාර ලබාදීමේ වැඩසටහනක් සිදුවිය.

තවද, ඊට මත්තෙන් සර්ව ආගමික වතාවත් කටයුතු ද සංවිධානය කර තිබිණ.

මෙහිදී මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා පිළිගැනීම වෙනුවෙන් කුරුක්කල්තුමෙක් විසින් මල් මාලයක් දැමීමට බලාපොරොත්තුවෙන් සිටියහ.

අරලිය මල් හා වෙනත් කොළ වර්ග යොදාගනිමින් සාදා තිබූ අඩි 4ක් පමණ දිග මල්මාලය ජනාධිපතිවරයා වෙත පැළඳීම කුරුක්කල්තුමාගේ අපේක්ෂාව විය.
එසේ වුවද ආරක්ෂක හේතුන් මත එයට ඉඩ දිය නොහැකි බව ජනාධිපති ආරක්ෂක අංශයේ නිලධාරීන් දැනුම්දුන් අතර එම මල්මාලය ඔවුන්ගේ බාරයට ගැනිණ.

Share this: